INLEIDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDEED

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2016

Wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van Indeed opent of gebruikt en software die door of namens Indeed wordt verstrekt op of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de “Site”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Advertentieprogramma van Indeed, CV-programma van Indeed (in bepaalde landen zo genoemd), Indeed Mobolt, Publisher-programma van Indeed, Indeed Solliciteren of een andere dienst, (a) verklaart u dat u het Cookiebeleid en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en (b) dat u akkoord gaat met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden (de “Overeenkomst”) met de volgende rechtspersoon of rechtspersonen:

 • Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., AV. Brigadeiro Faria Lima, No. 3,477, 16e verdieping, São Paulo, Brazilië 04538-13, alleen met betrekking tot het gebruik van de Werkgever (zoals hieronder gedefinieerd) van het Advertentieprogramma van Indeed en het CV-programma van Indeed, indien van toepassing, als en wanneer u in Brazilië bent (“Indeed Brazilië”), en/of
 • Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, VS, als en wanneer u in de Verenigde Staten bent (“Indeed, Inc.”), en/of
 • Indeed India Operations (Pte.) Ltd., 308 3rd Floor, Ashoka Capitol, Road No. 2, Banajra Hills, Hyderabad, Telangana, Andhra Pradesh 500034, alleen in verband met het gebruik van de Werkgever van het Advertentieprogramma van Indeed en het CV-programma van Indeed, indien van toepassing, als en wanneer u in India bent (“Indeed India”), en/of
 • Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., Level 20, 16 Collyer Quay, Singapore 049318, uitsluitend in verband met het gebruik door de Werkgever van het Advertentieprogramma van Indeed en het CV-programma van Indeed, indien van toepassing, als en wanneer u zich in de regio Azië en de Stille Oceaan* bevindt (tenzij u over een plaatsingsopdracht van een andere Indeed-entiteit beschikt) (“Indeed Singapore”), en/of
 • Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ierland, in alle andere opzichten (“Indeed Ierland”).

Alle verwijzingen naar “Indeed” of “wij” in deze Overeenkomst betekenen de van toepassing zijnde rechtspersoon zoals hierboven uiteengezet.

De Site is beschikbaar gemaakt voor gebruik door personen die op zoek zijn naar vacatures (“Werkzoekenden”), door personen en/of organisaties die informatie beschikbaar willen maken over vacatures, namens hen of namens anderen (“Werkgevers”), en door personen en/of organisaties die willen deelnemen aan het Publisher-programma van Indeed (“Publishers”). Indien u de Site opent of gebruikt in uw hoedanigheid als werknemer of andere vertegenwoordiger van een Werkgever of Publisher, gaat u akkoord met deze Overeenkomst namens uzelf en een dergelijke Werkgever of Publisher, waar van toepassing, en u verklaart en rechtvaardigt dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke Werkgever of Publisher, waar van toepassing, aan deze Overeenkomst te binden.

Wij kunnen deze Overeenkomst wijzigen door u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen met redelijke middelen, met inbegrip van het plaatsen van een herziene Overeenkomst via de Site. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op een vordering voorafgaand aan de datum waarop we de herziene Overeenkomst hebben geplaatst die dergelijke wijzigingen bevat of anders wordt u op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Het openen of uw gebruik van de Site na eventuele wijzigingen aan deze Overeenkomst bevestigt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. De bovenstaande legenda “Laatst bijgewerkt” geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd. Wij kunnen, op elk moment en zonder aansprakelijkheid, de hele of een deel van de Site (inclusief toegang tot de Site via externe koppelingen) wijzigen of stopzetten; kosten die nodig zijn om de Site te gebruiken in rekening brengen, wijzigen of kwijtschelden; of mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers van de Site.

Deze Overeenkomst bevat hierbij door deze verwijzing aanvullende voorwaarden die door Indeed worden geplaatst via de Site of die op een andere wijze aan u beschikbaar worden gemaakt door Indeed. Dit betreft in het bijzonder:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDEED

A. De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor alle Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers die de Site openen of gebruiken, of anderszins hun aanvaarding van deze Overeenkomst aangeven.

1. Vacatures.

Indeed kan bepaalde vacatures en andere aan vacatures gerelateerde inhoud beschikbaar maken, inclusief koppelingen naar externe websites (dergelijke vacatures en andere inhoud, “Vacatures”), via de zoekresultaten van Indeed of anderszins via de Site. Vacatures worden gemaakt en verstrekt door derden waar Indeed geen controle over uitoefent; u erkent en begrijpt dat wij geen controle hebben over de Vacatures. Met uitzondering van enkele gesponsorde, aanbevolen of betaalde plaatsingen worden de Vacatures op, of gekoppeld via, de Site op een geautomatiseerde manier geïndexeerd of geplaatst. Indeed heeft geen verplichting om alle Vacatures te screenen of om een Vacature op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacature om welke reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Site. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie die door een werkgever of andere gebruiker wordt ingediend niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke werkgever of andere gebruiker. Indeed is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een Vacature.

1.a) Als u Werkzoekende bent, worden cv’s of sollicitatiegegevens die u indient via de Site onderworpen aan deze Overeenkomst (inclusief Hoofdstuk 4 hieronder) en aan het Privacybeleid van Indeed. Zonder beperking van het voorgaande houdt u er echter rekening mee dat door een dergelijke openbare Indeed CV te maken via de Site, u Indeed verzoekt en machtigt om uw cv beschikbaar te stellen aan alle Werkgevers waarvan Indeed denkt dat zij belangstelling hebben in uw cv. Daarnaast, als u uw interesses in een Vacature via Indeed Solliciteren aangeeft (hierna worden alle verwijzingen op de Site naar “Solliciteer nu”, “Direct solliciteren”, “Solliciteer met uw telefoon” of “Solliciteer via Indeed” aangeduid met “Indeed Solliciteren”) verzendt u uw cv en sollicitatiegegevens naar Indeed en verzoekt en machtigt u Indeed om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de van toepassing zijnde Werkgever(s) voor dergelijke Vacature(s). Wanneer u Indeed via Indeed Solliciteren verzoekt een sollicitatie door te sturen naar een Werkgever, kunnen we u hiervoor geen garanties bieden. Indeed garandeert niet dat een Werkgever een dergelijke cv of sollicitatiemateriaal ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de gegevensoverdracht. Indeed kan u waarschuwen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Daarnaast gaat u ermee akkoord, door gebruik te maken van Indeed Solliciteren, dat Indeed niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het sollicitatieformulier van de Werkgever, de screenervragen of de opmaak ervan en dat Indeed de ontvangst van uw sollicitatie door de Werkgever niet garandeert. Als u zich niet op uw gemak voelt bij het verzenden van een sollicitatie op deze wijze, gebruikt u de functie van Indeed Solliciteren niet en verstuurt u uw sollicitatie direct naar de Werkgever, op welke gewenste wijze dan ook. Bovendien stemt u ermee in dat uw sollicitatie en alle antwoorden die via Indeed naar u worden verzonden door de Werkgever (inclusief aanstellingsbrieven) door Indeed worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Indeed. Indeed slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een functie al is vervuld. Indeed garandeert de geldigheid van een vacature niet en waarschuwt Werkzoekenden om de geldigheid van een vacature te controleren voordat ze negatieve maatregelen treffen met betrekking tot hun huidige arbeidsomstandigheden. Bovendien stemt u ermee in dat uw sollicitatie en alle antwoorden die via Indeed naar u worden verzonden door de Werkgever (inclusief aanstellingsbrieven) door Indeed worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Indeed.

1.b) Als u Werkgever bent en wanneer u een Vacaturesite maakt of een Vacature plaatst op de Site, zowel als onderdeel van het Advertentieprogramma van Indeed als anderszins, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst en alle beleidsvormen van Indeed, inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Indeed, van toepassing zijn op u en op de Werkzoekenden die dergelijke Vacaturesites gebruiken of interesse tonen in dergelijke Vacatures. U gaat er ook mee akkoord dat Indeed, als dienst voor Werkzoekenden, de e-maildoorstuurfunctie van Indeed Solliciteren kan activeren voor gebruik in verband met een dergelijke Vacature en dat Werkzoekenden die interesse voor een dergelijke Vacature willen tonen, dit alleen mogen doen via Indeed Solliciteren. Indeed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw sollicitatieformulier, screenervragen of de opmaak ervan, en Indeed garandeert niet dat de sollicitatie van de Werkzoekende op tijd wordt afgeleverd, dat deze door u wordt ontvangen of dat er geen fouten optreden bij de gegevensoverdracht. U gaat ermee akkoord dat Indeed Solliciteren aan u wordt gepresenteerd zonder garanties en dat Indeed geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende. Wanneer u reageert op of contact opneemt met een Werkzoekende die Indeed CV, of Indeed Solliciteren, heeft gebruikt, geeft u informatie aan Indeed en verzoekt en machtigt u ons om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat de sollicitaties van de Werkzoekende en reacties die u via Indeed stuurt (waaronder aanstellingsbrieven) door Indeed worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Indeed. Indeed slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een functie al is vervuld. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de Vacaturesites die u maakt, Vacatures die u plaatst en berichten die u via Indeed Solliciteren of anderszins stuurt, waaronder eventuele vragen voor Werkzoekenden. U gaat ermee akkoord dat Indeed Vacatures, een deel van een Vacaturesite of vragen voor Werkzoekenden om welke reden dan ook kan weigeren of verwijderen. U vrijwaart en verdedigt Indeed, de agenten van Indeed, gelieerde ondernemingen en licentiegevers van vorderingen of verplichting van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een Vacaturesite die u hebt gemaakt, of uit Vacatures of screenervragen (of antwoorden daarop) die u hebt geplaatst of berichten die u hebt verzonden (inclusief vragen voor Werkzoekenden in elk van de voorgaande).

1.c) Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, als u materiaal verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatures, cv’s en berichten) via of met behulp van de Site kan Indeed bijvoorbeeld dergelijk materiaal gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Site of andere producten of diensten van Indeed te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde manier of anderszins. Als u materiaal verzendt, opslaat of ontvangt via of met behulp van de Site kan Indeed een Werkzoekende ook informeren dat een Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een sollicitatie van een Werkzoekende, zoals het openen van de sollicitatie, de sollicitatie bekijken en een beslissing nemen met betrekking tot de sollicitatie. U stemt er hierbij mee in dat Indeed dergelijke acties onderneemt.

1.d) Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, kan Indeed sollicitatiemateriaal gebruiken (inclusief cv’s en reacties op screenervragen) om te bepalen of de woorden op cv’s van Werkzoekenden en antwoorden op screenervragen overeenkomen met de woorden van een Vacature en vice versa. Ongeacht of u een Werkgever of Werkzoekende bent, gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in dat Indeed dergelijke overeenkomende cv’s en screenervragen die niet overeenkomen, kan onderscheiden en ze aan Werkgevers presenteert als al dan niet overeenkomend. Indeed kan dergelijke informatie ook gebruiken om de Site of andere producten of diensten van Indeed te verbeteren (inclusief door potentieel relevante Vacatures en cv’s weer te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

2. Externe websites.

De Site bevat koppelingen naar andere websites op internet die eigendom zijn van en/of bediend worden door externe leveranciers en andere derden (de “Externe websites”). U erkent dat Indeed niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke derden of voor de beschikbaarheid van, of de materialen die zich bevinden op of via, de Externe websites. U dient contact op te nemen met de beheerder van de website of de webmaster voor de betreffende Externe website als u zich zorgen maakt over dergelijke koppelingen of de materialen die zich op de Externe website bevinden.

3. Gebruik van de Site.

De Site van Indeed is uitsluitend voor niet-commercieel gebruik. Indien u commercieel gebruik wilt maken van de Site, of als u de diensten van Indeed wilt kopen die de Site gebruiken, moet u een voorafgaande schriftelijke overeenkomst hebben met Indeed om dit te doen, of u moet de online algemene voorwaarden van Indeed hebben geaccepteerd. Neemcontact met ons op voor meer informatie. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben geen enkele verplichting) gebruikers te beëindigen en gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen om welke reden dan ook.

4. Gebruikersinhoud.

Op sommige delen van de Site, zoals prikborden en fora, kunnen gebruikers Vacatures, cv’s, informatie, tekst, afbeeldingen, audio, video, berichten en ander materiaal plaatsen (al dergelijk materiaal dat een gebruiker indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op of via de Site wordt hier aangeduid met “Gebruikersinhoud”). Een dergelijke functionaliteit is ontworpen om gebruikers te helpen om informatie over vacatures en bedrijven te krijgen, communicatie te vergemakkelijken, manieren te bespreken om carrièrebeslissingen te nemen en gebruikers kennis te geven van banen. Gebruikersinhoud wordt verstrekt door externe contribuanten, waarvan velen anonieme schermnamen kunnen gebruiken. Gebruikersinhoud kan onjuist, onvolledig, misleidend of bedrieglijk zijn. Indeed onderschrijft geen en is niet verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud, waaronder meningen, advies, gegevens of verklaringen die daarin staan. U erkent dat u door de Site te openen in contact kunt komen met inhoud (waaronder Gebruikersinhoud) dat u schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, expliciete taal of ander potentieel aanstotelijk materiaal en u erkent dat Indeed niet aansprakelijk is voor dergelijke inhoud.

U mag geen Gebruikersinhoud plaatsen die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevat of die geen relevante of feitelijke inhoud bevat. U mag ook geen Gebruikersinhoud plaatsen die bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie bevat (tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan) of die spammen of flooding stimuleert of veroorzaakt.

Het is verboden om Gebruikersinhoud te plaatsen dat officiële identiteitsinformatie bevat (zowel van uzelf als van een ander persoon), zoals een BSN-nummer, paspoortnummer, nationaal identificatienummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of een vergelijkbaar nummer, code of identificatiemiddel. Dergelijke identiteitsinformatie plaatsen kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere nadelige gevolgen. Indeed mag dergelijke identiteitsinformatie verwijderen, maar heeft geen enkele verplichting om dat te doen en heeft geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af voor het plaatsen van dergelijke identiteitsinformatie.

Hoewel Indeed geen verplichting heeft om dat te doen, kan Indeed Gebruikersinhoud controleren en behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud of een deel daarvan te verwijderen die, naar eigen goeddunken van Indeed, de bovenstaande regels schendt, waaronder Gebruikersinhoud die geen verband houdt met het specifieke gedeelte van de Site waarop deze inhoud is geplaatst, of die een advertentie is of een ander commercieel bericht, of die Indeed naar eigen goeddunken ongepast acht. Als u vindt dat Gebruikersinhoud deze Overeenkomst of ons beleid schendt, neemt u onmiddellijk contact op met Indeed zodat wij de mogelijkheid hebben om de verwijdering ervan te overwegen. Voor de duidelijkheid heeft Indeed geen verplichting om Gebruikersinhoud te verwijderen en de interpretatie of Gebruikersinhoud een beleid van Indeed wel of niet schendt, blijft altijd binnen het eigen goeddunken van Indeed.

Indeed behoudt zich het recht voor om alle Gebruikersinhoud en andere relevante informatie vrij te geven, en de omstandigheden van de overdracht daarvan, aan derden in verband met het besturen van de Site; om zichzelf, de gelieerde ondernemingen van Indeed, partners en bezoekers te beschermen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat Indeed dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, wetshandhaving of door de rechtbank opgedragen verzoeken kan eren om het elektronische adres en de identiteit, of andere correct verzochte informatie, van een gebruiker te onthullen.

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande behoudt Indeed zich het recht voor (maar heeft geen verplichting) om een Vacature te verwijderen dat direct of indirect Werkzoekenden discrimineert. Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature specifiek duidelijk maakt dat alleen Werkzoekenden worden gevraagd die aan bepaalde criteria voldoen, waarbij anderen worden uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, ras, leeftijd of handicap. Indirecte discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature impliciet bepaalde klassen van Werkzoekenden uitsluit door het onmogelijk voor ze te maken om zich te kwalificeren voor de functie-eisen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om u te onthouden van het plaatsen van Vacatures die direct of indirect Werkzoekenden discrimineren of anderszins de van toepassing zijnde wetgeving schenden.

Let op: Sectie 230 van de Amerikaanse Communications Decency Act bepaalt het volgende:

(1) Behandeling van publisher of spreker

Geen enkele aanbieder of gebruiker van een interactieve computerdienst wordt behandeld als de publisher of spreker van informatie die door een andere aanbieder van informatie-inhoud wordt verstrekt.

(2) Burgerlijke aansprakelijkheid

Geen enkele leverancier of gebruiker van een interactieve computerdienst wordt aansprakelijk gesteld op grond van-

(A) een actie die vrijwillig en te goeder trouw is genomen om de toegang tot of beschikbaarheid van materiaal te beperken dat de aanbieder of gebruiker obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, overdreven gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk acht, ongeacht of dergelijk materiaal grondwettelijk beschermd is; of

(B) een actie die wordt ondernomen om de technische middelen mogelijk te maken of beschikbaar te stellen aan aanbieders van informatie-inhoud om toegang tot materiaal dat in paragraaf (1) wordt beschreven, te beperken.

5. Licentie voor Gebruikersinhoud en Feedback.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient bij Indeed, waaronder foto’s of materiaal dat u indient voor een sollicitatie op een baan die op Indeed wordt gehost, verleent u aan Indeed een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, (uitsluitend herroepbaar zoals hieronder beschreven), volledig betaald, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen sublicentiehouders) recht en licentie om er afgeleide werken van te maken, te gebruiken, te verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en voor te bereiden en op andere wijze dergelijke inhoud en materiaal te gebruiken met het doel om materiaal op de website van Indeed of publisher-partners te publiceren, de website van Indeed te onderhouden en Indeed te promoten zonder beperkingen, uitsluitend voor zover is toegestaan door de wet. Tevens verleent u aan Indeed, aan gelieerde ondernemingen van Indeed en aan sublicentiehouders het recht om uw naam, gebruikersnaam en/of handelsmerken en logo’s in verband met dergelijk Gebruikersinhoud of marketingmateriaal van Indeed te gebruiken. Onverminderd het voorgaande, voor zover Werkgevers foto’s verzenden naar Indeed voor associatie met een bepaalde Vacature, plaatst Indeed dergelijke inhoud nergens anders dan op de Vacature van de Werkgever(s).

U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van de Gebruikersinhoud die u verzendt, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt op of via de Site, of dat u op een andere wijze het recht hebt om de licentie te verlenen die uiteen is gezet in deze paragraaf, (ii) dergelijke Gebruikersinhoud, en de verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid ervan op of via de Site de van toepassing zijnde wetgeving of de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon niet schendt en (iii) dergelijke verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid op of via de Site niet tot een schending van de overeenkomst leidt tussen u en derden. U gaat ermee akkoord dat u alle royalties, boetes, schadevergoedingen en andere gelden betaalt die u verschuldigd bent aan een persoon of rechtspersoon op grond van dergelijke Gebruikersinhoud. U gaat ermee akkoord dat u Indeed en de gelicentieerde ondernemingen van Indeed verdedigt, schadeloos stelt en vrijwaart van alle vorderingen die voortvloeien uit dergelijke Gebruikersinhoud. Indien u wilt verzoeken om de licentie in te trekken die in deze paragraaf door u wordt verleend voor dergelijke Gebruikersinhoud, stuurt u een aangetekende brief van het verzoek naar het bovenvermelde postadres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (ter controle van de identiteit) en verzoekt u om verwijdering van dergelijke Gebruikersinhoud. Uw aangetekende brief van het verzoek omvat (a) de handtekening van de houder van de van toepassing zijnde rechten voor dergelijke Gebruikersinhoud of een persoon die bevoegd is om namens de rechthebbende te handelen; (b) de identificatie van de Gebruikersinhoud waarvoor de licentie wordt ingetrokken en redelijk voldoende informatie waarmee Indeed dergelijke Gebruikersinhoud op de Site kan lokaliseren en verwijderen; (c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; (d) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent door de rechthebbende om de licentie voor de aangewezen Gebruikersinhoud in te trekken en (e) een verklaring dat de informatie in het verzoek juist is en, op straffe van meineed, dat u rechthebbende bent of bevoegd bent om te handelen namens de rechthebbende met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud. Er kunnen kosten verbonden zijn aan het beantwoorden en uitvoeren van een dergelijk verzoek; neem contact op met Indeed voor meer informatie.

U kunt naar eigen goeddunken van tijd tot tijd feedback en gerelateerd materiaal aan Indeed geven over de werking en prestaties van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de identificatie van mogelijke fouten, verbeteringen, aanpassingen of bugfixes (“Feedback”). Indien u, via uw evaluatie of anderszins, Feedback geeft, verleent u hierbij aan Indeed een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen sublicentiehouders) recht en licentie om er afgeleide werken van te maken, te gebruiken, te verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en voor te bereiden en op ander wijze dergelijke Feedback zonder beperking voor een doel te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat Indeed op elke manier alle Feedback mag vrijgeven aan derden en u gaat ermee akkoord dat Indeed zonder beperking alle Feedback in enigerlei vorm in sublicentie mag geven aan derden. Door Feedback te geven, gaat u ermee akkoord dat de verstrekking van dergelijke Feedback kosteloos, ongevraagd en zonder beperking is en dat u Indeed niet onder een fiduciaire, vertrouwelijke of andere verplichting stelt, dat we dergelijke Feedback vrij mogen gebruiken zonder aanvullende vergoeding aan u en vrij zijn om dergelijke Feedback op niet-vertrouwelijke grond of anderszins aan iemand te kunnen vrijgeven. Verder erkent u dat, door Feedback te accepteren, Indeed geen afstand doet van rechten om vergelijkbare of verwante ideeën te gebruiken die al eerder bekend zijn bij Indeed of zijn ontwikkeld door medewerkers van Indeed of zijn verkregen via andere bronnen dan u.

6. Regels op de Site.

U gaat ermee akkoord dat u de Site niet opent (of probeert te openen) op een andere wijze dan via de interface die door Indeed wordt verstrekt, tenzij u specifiek bent toegestaan om dat te doen in een afzonderlijke, geschreven overeenkomst met Indeed. U gaat ermee akkoord dat u niet deelneemt aan activiteiten die de Site (of de servers en netwerken die aan de Site zijn verbonden) verstoren of onderbreken. Tenzij u specifiek bent toegestaan om dit te doen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met Indeed, gaat u ermee akkoord dat u de Site voor geen enkel doel zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of wederverkopen. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor (en dat Indeed geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft jegens u of derden voor) het nalaten van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst en voor de gevolgen (met inbegrip van verlies of schade die Indeed kan lijden) van een dergelijke nalating.

U gaat ermee akkoord dat u geen schadelijke code verstuurt naar Indeed of uploadt naar of via de Site (zowel als Gebruikersinhoud of anderszins) of de Site gebruikt of er misbruik van maakt voor uw eigen commerciële gewin. “Schadelijke code” betekent elke software (soms aangeduid met “virussen,” “wormen,” “Trojaanse paarden,” “tijdbommen,” “tijdsloten,” “drop-dead apparaten,” “vallen,” “toegangscodes,” “cancelbots” of “trap door devices”) die: (a) is ontwikkeld om gegevens, opslagmedia, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie te beschadigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te onderscheppen, te onteigenen of anderszins op enige wijze te belemmeren op basis van een gebeurtenis met inbegrip van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, (i) een aantal kopieën overschrijden, (ii) een aantal gebruikers overschrijden, (iii) het verstrijken van een bepaalde tijd, (iv) de vervroeging naar een bepaalde datum of ander cijfer, of (v) gebruik van een bepaalde functie; of (b) die een onbevoegd persoon in staat stelt om een dergelijk resultaat te veroorzaken; of (c) een onbevoegd persoon in staat stelt om de gegevens van iemand anders te openen zonder de kennis en toestemming van een dergelijke andere persoon. Zonder beperking van het voorgaande en uitsluitend bij wijze van voorbeeld mogen gebruikers niet:

 • ongevraagde commerciële e-mail (“spam”) genereren of beschikbaar stellen. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • berichten sturen die in strijd zijn met de CAN-SPAM Act onder de Amerikaanse wet of andere van toepassing zijnde anti-spamwetten;
  • het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, of het imiteren van of zich voordoen als zijn of haar e-mailadres, of valse accounts maken met het doel om spam te verzenden;
  • datamining van eigendom van Indeed;
  • berichten naar gebruikers sturen die hebben aangegeven geen contact te willen hebben;
  • de contactgegevens van een persoon verkopen, uitwisselen of verspreiden aan derden zonder de kennis van een persoon van, en blijvende toestemming voor, een dergelijke vrijgave; en
  • het gebruik van contactpersonen van Indeed CV in strijd met het beleid van Indeed, zoals bepaald door Indeed, met inbegrip van wat bijvoorbeeld is aangeduid met lage reactiepercentages van dergelijke gecontacteerde personen.
 • verzenden, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende, frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud, of een aanbod om dit te doen.
 • virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxen of andere schadelijke code of items van een destructief of misleidend karakter opzettelijk verspreiden.
 • piramidespelen of vergelijkbare programma’s uitvoeren of doorsturen.
 • inhoud verzenden die schadelijk is voor minderjarigen.
 • zich voordoen als een ander persoon (met het gebruik van een e-mailadres of anderszins) of op andere wijze uzelf of de bron van een e-mail anders voordoen.
 • het intellectuele eigendom van iemand anders of andere merkgebonden of vertrouwelijke informatie verzenden zonder de toestemming van een dergelijke eigenaar of licentiegever.
 • de wettelijke rechten (zoals de privacy- en publiciteitsrechten) van anderen schenden.
 • illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen.
 • het genot van de Site voor andere gebruikers van Indeed verhinderen.
 • meerdere gebruikersaccounts maken in verband met een schending van de Overeenkomst of gebruikersaccounts maken op automatische wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen.
 • een Indeed-account verkopen, verhandelen, wederverkopen of op andere wijze exploiteren voor een ongeoorloofd commercieel doel, of overdracht.
 • een deel van de Site wijzigen, aanpassen, vertalen of er reverse-engineering op toepassen.
 • een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten verwijderen die zich binnen of op de Site bevinden.
 • een deel van de webpagina’s die deel uitmaken van de Site opnieuw formatteren of inkaderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indeed.
 • contact opnemen met andere gebruikers van Indeed over multi-level marketing (MLM)-programma’s, banen die betaling vereisen om te beginnen of onderwerpen die Indeed schadelijk acht voor de gebruikers.
 • meerdere Indeed-accounts maken zonder toestemming.
 • beperkingen of schorsingen van de functionaliteit omzeilen.
 • valse informatie verstrekken.

Indeed behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te gebruiken (inclusief de inhoud van berichten of materiaal dat via of naar de Site of Indeed is verzonden) om potentieel illegale of onrechtmatige activiteiten, of andere activiteiten die schadelijk zijn voor andere gebruikers, te voorkomen. Indeed behoudt zich het recht voor om een verscheidenheid aan methodes te gebruiken om abnormale activiteiten op te sporen en aan te pakken en om Gebruikersinhoud te screenen om misbruik, zoals spam of fraude, te voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot een tijdelijke of permanente schorsing of beëindiging van sommige functies voor sommige gebruikers, met of zonder kennisgeving, en Indeed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke schorsing of beëindiging, met inbegrip van de gevolgen daarvan.

7. Registratie; contactgegevens.

Sommige delen van de Site, waaronder delen waar u een Indeed-account kunt instellen, vereisen om u te registreren of om een e-mailadres te verstrekken. Als u zich dusdanig registreert, gaat u ermee akkoord dat u (a) naar waarheid, correcte, huidige en volledige informatie over uzelf verstrekt zoals aangegeven op ons registratieformulier (inclusief uw e-mailadres) en dat u (b) verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en uw gebruik of toegang tot de Site niet overdraagt of wederverkoopt aan derden. Indeed is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af als uw e-mailadres ontoelaatbaar of ten onrechte door derden wordt gebruikt.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben geen verplichting) gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

U gaat ermee akkoord dat Indeed, als onderdeel van de diensten voor u, met u kan communiceren, of een gesprek met u kan starten namens derden, via uw Indeed-account of via andere middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), of post, inclusief met behulp van contactgegevens die u aan Indeed kunt verstrekken of die Indeed anderszins van externe bronnen kan verkrijgen. Door Indeed een mobiel telefoonnummer te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om communicatie te ontvangen via een dergelijk mobiel nummer.

8. Afwijzing van garanties.

Indeed wijst enige en alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de juistheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van gegevens of materiaal die worden weergegeven in of waarnaar wordt gekoppeld in de zoekresultaten van Indeed (inclusief Vacatures) of die anderszins beschikbaar zijn gemaakt op de Site door Indeed of derden (inclusief Gebruikersinhoud). Indeed wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verwijdering, het niet opslaan, de verkeerde levering of de ontijdige levering van informatie of materiaal op de Site of op andere websites of diensten op internet die via de Site worden geopend. Indeed is in geen enkel geval aansprakelijk voor u of derden op grond van uw gebruik of misbruik van of vertrouwen op de Site.

DE SITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIES, VACATURES, GEBRUIKERSINHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DE SITE WORDEN VERSTREKT “ALS ZODANIG” ZONDER ENIGE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. INDEED EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN INDEED, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN UITDRUKKELIJK VOOR ZOVER VOLLEDIG IS TOEGESTAAN DOOR DE WET ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN. INDEED EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE SITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIES, VACATURES, GEBRUIKERSINHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DE SITE. INDEED EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN ALLE GARANTIES AF VOOR DIENSTEN OF GOEDEREN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE SITE OF DIE WORDEN ONTVANGEN VIA KOPPELINGEN DIE DOOR INDEED BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO MATERIAAL OF GEGEVENS DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF DERGELIJKE GEGEVENS.

9. Beperking van aansprakelijkheid.

INDEED OF DE GELICENTIEERDE ONDERNEMINGEN VAN INDEED, OF DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN GEBRUIKER VANWEGE HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE SITE VAN DIE GEBRUIKER. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OM HERSTEL VAN INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE EN GEVOLGSCHADE TE VOORKOMEN ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE VORDERING IS GEBASEERD OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHADEVERGOEDING OF ANDERSZINS, ZELFS ALS INDEED OF DE GELICENTIEERDE ONDERNEMINGEN VAN INDEED, OF DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING, EN ONVERMINDERD HET ONTBREKEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN OPLOSSING. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN VERTROUWEN OP DE SITE, DOOR VERTROUWEN IN OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT GEPLAATST, DOOR HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, OF DOOR DE ONDERBREKING, SCHORSING OF BEËINDIGING VAN DE SITE (INCLUSIEF SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE IS OPGELOPEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE ZIJN ONTVANGEN VIA OF DIE ZIJN GEADVERTEERD OP DE SITE OF ONTVANGEN VIA KOPPELINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD OP DE SITE. DEZE BEPERKING IS OOK, ZONDER BEPERKING, VAN TOEPASSING OP DE KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS. EEN DERGELIJKE BEPERKING GELDT VERDER VOOR DE PRESTATIES OF WANPRESTATIES VAN DE SITE OF INFORMATIE OF KOOPWAAR DIE OP DE SITE VERSCHIJNT, OF OP ENIGE MANIER ERAAN IS GEKOPPELD OF GERELATEERD. EEN DERGELIJKE BEPERKING GELDT ONGEACHT EEN ONTBREKEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKTE OPLOSSING, EN VOOR ZOVER VOLLEDIG IS TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE MAXIMALE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN INDEED EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VAN INDEED, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIES, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U INDEED HEBT BETAALD OM DE SITE TE GEBRUIKEN.

Zonder beperking van het voorgaande zullen Indeed of de gelieerde ondernemingen van Indeed, of de externe licentiegevers daarvan, in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor een vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van overmacht door natuurgeweld, krachten of oorzaken buiten de redelijke controle van Indeed, gelieerde ondernemingen van Indeed of externe licentiegevers met inbegrip van, maar niet beperkt tot, internetstoringen, storingen van computerapparatuur, storingen van telecommunicatieapparatuur, andere apparatuurstoringen, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onlusten, tekorten aan werk of materiaal, brand, overstromingen, storm, explosies, overmacht, oorlog, overheidsacties, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestaties van derden of verlies of schommelingen in warmte, licht of airconditioning.

10. Vorderingen wegens overtreding.

Overtreding van Amerikaans auteursrecht. De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de “DMCA“) biedt een beroep voor auteursrechthebbenden die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt, hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwet schendt. Als u te goeder trouw van mening bent dat materialen die door Indeed worden gehost uw auteursrecht schenden, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een bericht sturen waarin u verzoekt dat het materiaal wordt verwijderd, of dat de toegang ertoe wordt geblokkeerd. Het bericht dient de volgende informatie te bevatten, zoals vereist door 17 USC. § 512(c)(3)(A): (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden; (b) identificatie van het auteursrechtelijke werk waarvan wordt beweerd dat het wordt geschonden (of indien meerdere auteursrechtelijke werken op de site worden gedekt door één bericht, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het wordt geschonden of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit en redelijk voldoende informatie zodat Indeed het materiaal op de site kan vinden; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de aanklager: (e) een verklaring dat de aanklager te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet geoorloofd is door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, onder straffe van meineed, dat de aanklager bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden. Indien u te goeder trouw van mening bent dat een bericht van een overtreding van auteursrecht ten onrechte tegen u is ingediend, geeft de DMCA u toestemming om een tegenbericht naar Indeed te sturen. Berichten en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke eisen die door de DMCA worden opgelegd; zie http://www.loc.gov/copyright/ voor meer informatie. Berichten en tegenberichten met betrekking tot de Site moeten schriftelijk worden verzonden naar Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA (copyright @ indeed.com) (verwijder spaties wanneer u een e-mail stuurt). Wij raden u aan om uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een bericht of tegenbericht indient. Besef ook dat er sancties zijn voor valse vorderingen onder de DMCA.

Overige vorderingen van overtredingen. Voor vorderingen van overtredingen die geen Amerikaans auteursrecht impliceren, neemt u contact met ons op via het contactformulier op de site.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Indien u Werkzoekende bent: op deze Overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst (“Geschil”) met betrekking tot alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldigheid, constructie en prestaties van deze Overeenkomst is de wetgeving van de Staat Texas, Verenigde Staten van toepassing als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of de wetgeving van de Republiek Ierland als u zich elders bevindt en wordt deze overeenkomst uitsluitend als zodanig geïnterpreteerd. Alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil wordt uitsluitend ingediend bij rechtbanken die zich in Travis County, Texas, VS, bevinden als u zich in de Verenigde Staten bevindt, of Dublin, Ierland als u zich elders bevindt. Elk van de Partijen verleent hierbij toestemming voor de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale- of staatsrechtbanken in Travis County, Texas, VS, als u zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of Dublin, Ierland, als u zich elders bevindt.

Indien u Werkgever bent: deze Overeenkomst en eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst worden beheerst met betrekking tot alle zaken, waaronder, maar niet beperkt tot de geldigheid, constructie en prestaties van deze Overeenkomst, door en onder de wetgeving van de Federale Republiek Brazilië, als u zich in Brazilië bevindt; de wetgeving van de Republiek India, als u zich in India bevindt; de wetgeving van de Staat Texas, als u zich in de Verenigde Staten bevindt; de wetgeving van de Republiek Singapore, als u zich in de regio Azië-Pacific* bevindt; of de wetgeving van de Republiek Ierland, als u zich elders bevindt, en wordt deze overeenkomst uitsluitend als zodanig geïnterpreteerd. Elke en alle acties, rechtszaken of andere juridische procedures die verband houden met een dergelijk Geschil uitsluitend worden ingediend bij rechtbanken die zich bevinden in: São Paulo, staat São Paulo, Brazilië, als u zich in Brazilië bevindt; Bangalore, staat Karnataka, India, als u zich in India bevindt; Travis County, Texas, VS, als u zich in de Verenigde Staten bevindt; De Republiek Singapore, als u zich in de regio Azië-Pacific* bevindt; of Dublin, Ierland, als u zich elders bevindt. Elk van de Partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in: São Paulo, staat São Paulo, Brazilië, als u zich in Brazilië bevindt; Bangalore, staat Karnataka, India, als u zich in India bevindt; Travis County, Texas, VS, als u zich in de Verenigde Staten bevindt; De Republiek Singapore, als u zich in de regio Azië-Pacific* bevindt; of Dublin, Ierland, als u zich elders bevindt.

12. Kwijtschelding inzake groepsacties.

Door gebruik te maken van de Site en in ruil voor de aangeboden diensten door Indeed, erkent u dat Indeed u deze diensten uitsluitend kan bieden onder de voorwaarden die hierin worden gepresenteerd. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Site en deze diensten gaat u (als Werkgever of Werkzoekende) ermee akkoord om Indeed niet aan te klagen als groepseiser of groepsvertegenwoordiger, u aan te sluiten als groepslid of op elke manier als tegenpartij deel te nemen aan een groepsactie voor een rechtszaak tegen Indeed met betrekking tot uw gebruik van de Site. Bovendien is uw gebruik, als Werkzoekende, van de Site kosteloos en u erkent dat een deel van de prijs die u betaalt om deze Site te gebruiken uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden is met inbegrip van deze Vrijwaring van collectieve rechtszaken (Class Action). Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze voorwaarden, gebruikt u de Site niet meer. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank.

13. Filteren

Hierbij stellen wij u op de hoogte dat beveiligingen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) commercieel beschikbaar zijn. Deze beveiligingen kunnen u helpen om de toegang te beperken tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. Informatie over de identiteit van huidige leveranciers van dergelijke beveiligingen is beschikbaar op GetNetWise (http://www.getnetwise.org/) en OnGuard Online (http://onguardonline.gov/). Let op dat het Bedrijf geen enkel product of dienst onderschrijft dat op dergelijke websites staat vermeld.

14. Informatie of klachten.

Indien u een vraag of klacht hebt met betrekking tot de Site, kunt u het Help Center van Indeed gebruiken. Als u het Help Center van Indeed gebruikt, opent u de externe website Zendesk en geeft u toestemming om cookies te ontvangen van Zendesk, zoals uiteengezet in hun cookiebeleid. Houd er rekening mee dat de communicatie binnen Zendesk niet noodzakelijk veilig zal zijn; daarom moet u geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie in uw e-mailcorrespondentie met ons opnemen. Inwoners van Californië kunnen contact opnemen met de Klachtenhulp van de afdeling Klantenservice van het California Department of Consumer Affairs per post op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 of telefonisch via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

15. Overig.

Deze Overeenkomst (met inbegrip van de Voorwaarden van het Indeed-Advertentieprogramma, Voorwaarden van Indeed CV en Voorwaarden van Indeed MoBolt die hierin worden opgenomen, indien op u van toepassing) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en overstijgt en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot een dergelijk onderwerp. In geval van een onverzoenbaar conflict tussen deze overeenkomst en de Voorwaarden van het Indeed-Advertentieprogramma, Voorwaarden van Indeed CV en de Voorwaarden van Indeed MoBolt (indien op u van toepassing) zijn de Voorwaarden van het Indeed-Advertentieprogramma, Voorwaarden van Indeed CV en de Voorwaarden van Indeed MoBolt van toepassing met betrekking tot respectievelijk het Indeed-Advertentieprogramma, het Indeed CV programma en Indeed MoBolt en anders is de Overeenkomst van toepassing. Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk en ondertekend is door Indeed. Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die u met Indeed aangaat in verband met de Site, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Indeed met betrekking tot de Site. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een rechtbank of bevoegde rechter, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht zal blijven.

Door de Site te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Overeenkomst en gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder wetten en regels die de Amerikaanse export en herexport regelen, auteursrechten en overige wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. U verklaart, garandeert en zegt toe dat u (a) zich niet bevindt in, of inwoner of onderdaan bent van, een land dat is onderworpen aan een Amerikaans overheidsembargo of een andere beperking, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als “terroristondersteunend” land; (b) op één van de lijsten van de Amerikaanse overheid staat van beperkte eindgebruikers. De materialen op de Site worden verstrekt met “Beperkte rechten.” Het gebruik, de verveelvoudiging of het openbaar maken door de overheid is onderworpen aan beperkingen die uiteen zijn gezet in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het gebruik van de materialen door de overheid vormt de erkenning van de eigendomsrechten van Indeed daarin.

U begrijpt en erkent dat Indeed of de dochterondernemingen van Indeed, of de licentiegevers van Indeed of de dochterondernemingen van Indeed, houder is of zijn van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Site en alle eigendomsrechten in verband daarmee. Indeed behoudt zich alle rechten voor die hierin niet specifiek worden verleend. U zult geen mededelingen van auteursrechten, eigendomsrechten, toeschrijvingen voor handels- en dienstmerken, octrooiaanduidingen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen aanpassen die worden geopend via de Site, anders dan uw Gebruikersinhoud. Elk gebruik van de materialen of beschrijvingen, elk afgeleid gebruik van de Site of de materialen en elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare verzamel- en extractieprogramma’s van gegevens, is strikt verboden. U mag in geen geval een deel van de Site of materialen daarop insluiten.

Adreswijziging: indien u ons een factuuradres hebt verstrekt en u wijzigt een dergelijk factuuradres van een adres binnen de Verenigde Staten naar een adres buiten de Verenigde Staten, of van een adres buiten de Verenigde Staten naar een adres binnen de Verenigde Staten, blijft u aan deze Overeenkomst gebonden met dezelfde partij van Indeed voor de rest van de kalendermaand waarin u de wijziging hebt aangebracht. Vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand gaat u er hierbij mee akkoord dat u aan deze Overeenkomst bent gebonden met de van toepassing zijnde partij van Indeed die in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst is geïdentificeerd met betrekking tot een dergelijke nieuwe woonplaats.

Kennisgevingen aan Indeed moeten worden verzonden aan de van toepassing zijnde entiteit van Indeed die in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst wordt geïdentificeerd via aangetekende post of per koerier, worden geacht te zijn gegeven bij ontvangst en moeten verwijzen naar het Programma dat het onderwerp is van de kennisgeving (ofwel het Advertentieprogramma van Indeed, het CV-programma van Indeed, Indeed MoBolt of het Publisher-programma van Indeed). Kennisgeving aan u kan worden gerealiseerd door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in uw account wordt opgegeven, of door een bericht te plaatsen via de interface van uw account, en wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze wordt verzonden (voor e-mail) of niet meer dan vijftien (15) dagen nadat het bericht is geplaatst (voor berichten via uw Indeed Advertenties interface).

U mag uw rechten of plichten hieronder niet toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indeed en een dergelijke poging is ongeldig. Indeed mag de eigen rechten en plichten hieronder vrijelijk toewijzen of delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Indeed en u zijn geen wettelijke partners of agenten, maar onafhankelijke contractpartijen.

16. Specifieke voorwaarden voor Apple.

Naast uw akkoord met de voorgaande voorwaarden, en niettegenstaande andersluidende bepalingen, zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot uw gebruik van een mobiele applicatieversie van de Site die compatibel is met het iOS besturingssysteem van Apple Inc. (“Apple”, en een dergelijke mobiele applicatie, de “App”). Apple is geen partij bij deze Overeenkomst en is geen eigenaar van of verantwoordelijke voor de App. Apple geeft geen garantie voor de App behalve, in voorkomend geval, om de aankoopprijs ervan terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of andere ondersteuningsdiensten voor de App en is niet verantwoordelijk voor andere vorderingen, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de App, met inbegrip van productaansprakelijkheidsvorderingen van derden, vorderingen dat de App niet voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereisten, vorderingen uit hoofde van bescherming van de consument of vergelijkbare wetgeving en vorderingen met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Vragen of klachten in verband met het gebruik van de App, waaronder die met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, moeten worden gericht aan Indeed in overeenstemming met het hoofdstuk “Informatie of klachten” hierboven. De licentie die hierin aan u is verleend, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de App op een product van het merk Apple te gebruiken dat het iOS besturingssysteem van Apple uitvoert en eigendom is van u of door u wordt beheerd, of zoals anders toegestaan door de Gebruiksregels die uiteen zijn gezet in de Algemene Voorwaarden van de App Store van Apple. Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden van een externe overeenkomst die voor u van toepassing is wanneer u de App gebruikt, zoals de overeenkomst van uw draadloze datadienst. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden van deze Overeenkomst en hebben, zodra u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geaccepteerd, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst tegen u af te dwingen als externe begunstigde daarvan; niettegenstaande het voorgaande is het recht van Indeed om onder deze Overeenkomst een wijziging, afstand of schikking aan te gaan, te ontbinden of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van derden.

17. Gebruik van de Site door minderjarigen.

De Site is niet gericht op personen onder de leeftijd van veertien (14) jaar, maar als u onder de leeftijd van 18 of onder de leeftijd van meerderjarige in uw rechtsgebied bent, moet u Indeed gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.