PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2016

Indeed heeft dit Privacybeleid gecreëerd om het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens te beschrijven die u aan Indeed verstrekt als u de online en/of mobiele diensten en website van Indeed opent of gebruikt en de software die door Indeed wordt geleverd op of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de “Site”). “Indeed” of “wij” betekent Indeed Inc. als u zich bevindt in de Verenigde Staten en Indeed Ireland Operations Limited als u zich elders bevindt. U kunt contact opnemen met Indeed, Inc. op 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA, en u kunt contact opnemen met Indeed Ireland Operations Limited op 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ierland; of u kunt contact opnemen met elk bedrijf via ons contactformulier op de Site.

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Site en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar zonder beperking, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of derden, inclusief externe operateurs van webpagina’s waar de Site naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven. Af en toe kunnen wij naar dit Privacybeleid verwijzen in mededelingen en verzoeken om toestemming met betrekking tot webpagina’s voor speciale doeleinden, mobiele applicaties of andere middelen als we u bijvoorbeeld uitnodigen om ideeën in te dienen voor het verbeteren van de Site; onder dergelijke omstandigheden is dit Privacybeleid van toepassing op informatie die door ons is verzameld via dergelijke middelen voor speciale doeleinden, zoals gewijzigd in de specifieke mededeling of het verzoek om toestemming (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die zijn verzameld, tot ons gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens).

Indeed kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen. Bekijk de legenda “Laatst bijgewerkt” boven aan deze pagina om te bepalen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht op de datum “Laatst bijgewerkt” die hierboven wordt aangeduid. Door de Site te gebruiken of informatie aan ons te verstrekken na dergelijke wijzigingen, hebt u het gewijzigde Privacybeleid geaccepteerd. Als Indeed Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) gaat gebruiken die via de Site zijn verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van wat op het moment van verzameling wordt vermeld, zal Indeed de gebruikers op de hoogte stellen via e-mail en/of door plaatsing van een mededeling op de Site van Indeed 30 dagen voorafgaand aan een dergelijk gebruik of door andere middelen, zoals vereist door de wet.

1. Verzamelde gegevens.

Wanneer u informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, u registreert als gebruiker, deelneemt aan een enquête, een waardering of beoordeling plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, inhoud uploadt of anderszins actief gegevens naar ons stuurt op onze Site, verzamelen wij gewoonlijk gegevens inclusief, maar niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u naar gebruikers stuurt en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv. In verband met betaalde diensten verzamelen wij ook betalingsgegevens (bijvoorbeeld creditcardnummer en bijbehorende verificatiegegevens). In een dergelijk geval weet u welke gegevens wij verzamelen via de Site, omdat u deze actief indient.

Daarnaast kan Indeed, als onderdeel van de standaardwerking van de Site, automatisch gegevens van uw computer of mobiele apparaat verzamelen en analyseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw type browser, besturingssysteem, IP-adres en de domeinnaam waar vandaan u de Site hebt geopend en, indien u onze Site opent met uw mobiele apparaat, het type mobiele apparaat. Bovendien kunnen wij automatisch acties opnemen en analyseren die u hebt genomen op de Site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, datum en tijd van gebruik, klikken, bekeken pagina’s, hoeveel tijd u hebt doorgebracht op elke pagina en zoekopdrachten. Indeed behoudt zich het recht voor om uw IP-adres (of andere gegevens) te matchen met andere gegevens over u op elke wijze die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Indeed slaat deze gegevens op de apparatuur van Indeed op of op apparatuur van derden waar Indeed voor dat doeleinde een relatie mee heeft. Indien u een Indeed-account maakt, kunnen gegevens worden verzameld onder het e-mailadres van uw account.

Indien u de Site op uw mobiele telefoon of ander mobiel apparaat, waaronder tablets, opent of gebruikt, verzamelen wij id’s van mobiele apparaten, waaronder MAC-adres en IP-adres. Indeed kan een id maken en toewijzen aan uw apparaat dat vergelijkbaar is met een accountnummer. Wij kunnen de naam die u hebt gekoppeld aan uw toestel, type apparaat, telefoonnummer, land en andere informatie verzamelen waar u voor kiest om deze te verstrekken, zoals een gebruikersnaam, geografische locatie of e-mailadres. Wij kunnen ook toegang tot uw contactpersonen hebben, zodat u vrienden kunt uitnodigen om met u deel te nemen op de Site.

2. Gebruik en openbaar maken van gegevens.

Wij kunnen alle verzamelde gegevens volgens dit Privacybeleid gebruiken, inclusief gegevens die u identificeren als specifiek individu (“Persoonsgegevens) voor de doeleinden die uiteen zijn gezet in deze Paragrafen 2 en 3 en 8 hieronder. Indeed gebruikt dergelijke gegevens om u onze diensten en functies te bieden, met inbegrip van werkgeversinformatie, om deze diensten en functies te meten en te verbeteren en om u klantenondersteuning te bieden. Indeed gebruikt bijvoorbeeld uw vorige zoekopdracht- en browsegeschiedenis (bijvoorbeeld de vacatures waar u op klikt) om relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te bieden. Indeed kan ook gegevens verstrekken die zijn verzameld volgens dit Privacybeleid, inclusief Persoonsgegevens, aan werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in contact met u opnemen. Indien u zich in de Verenigde Staten bevindt, kan Indeed dergelijke gegevens ook met derden (waaronder operateurs van externe websites en/of sociale netwerksites) delen om u gerichte advertenties en andere inhoud te tonen die voor u zijn aangepast. Indien u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dergelijke gerichte advertenties, stuurt u ons een e-mail naar opt-out @ indeed.com (verwijder de spaties wanneer u een e-mail stuurt).

Indeed kan ook gegevens gebruiken die volgens dit Privacybeleid zijn verzameld ter voorkoming van potentieel illegale activiteiten en activiteiten die voor u of anderen schadelijk zijn. Indeed kan gegevens van en over u of uw gebruik van Indeed onderzoeken en openbaar maken indien wij in goed vertrouwen denken dat een dergelijk onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Site te voorkomen, te onderzoeken of te identificeren of (c) onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen. Wij kunnen verschillende methoden gebruiken om abnormale activiteiten op te sporen en aan te pakken en screenen inhoud om misbruik zoals spam te voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot een tijdelijke of permanente opschorting of beëindiging van bepaalde functies voor sommige gebruikers. Wij bieden volmacht via e-mail en relay-diensten voor gebruikers van onze Indeed-producten, waaronder: Indeed CV, Indeed Solliciteren en Een vacature plaatsen. Wij controleren, beoordelen, bewaren en analyseren uw inhoud (met inbegrip van uw cv’s, sollicitatiebrieven, sollicitaties, berichten, reacties, offertebrieven en andere materialen) die u stuurt, opslaat of ontvangt op een geautomatiseerde manier en anderszins voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole en om de Site of andere producten of diensten van Indeed te verfijnen ongeacht of een vacature vervuld is (inclusief het bieden van betere zoekresultaten en andere lijsten voor werkzoekenden en werkgevers, persoonlijk relevante productfuncties en het voorkomen van fraude en verminderen van ongewenste mail).

Alle gegevens die u met Indeed deelt, kunnen worden gedeeld met of overgedragen aan een aan Indeed gelieerde entiteit (inclusief entiteiten buiten de Europese Unie), ongeacht waar gevestigd, met als doel om u diensten te bieden en om de Site te verbeteren. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze overdracht en erkent u dat de aan u verleende diensten en de werking van de Site niet kunnen worden verstrekt zonder een dergelijke overdracht. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Site niet gebruiken.

We kunnen andere bedrijven, inclusief gelieerde ondernemingen en derden, gebruiken om diensten uit te voeren in verband met onze activiteiten en om de Site en onze andere producten en diensten te verbeteren. Tijdens het bieden van deze diensten hebben deze bedrijven mogelijk toegang tot Persoonsgegevens en dergelijke Persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden overgedragen. Houd er ook rekening mee dat we externe cloud service-providers kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden die niet onderhandelbaar kunnen zijn; deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die zij passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Indeed kan uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken om problemen met de diensten van Indeed te helpen vaststellen en om de Site te beheren. Uw IP-adres en de gegevens van uw mobiele apparaat kunnen ook worden gebruikt om u, uw locatie en uw online profiel te helpen identificeren en om algemene demografische informatie (zoals land van herkomst) te verzamelen. Indeed kan (zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving) van u verzamelde gegevens behouden overeenkomstig dit Privacybeleid na de beëindiging van uw relatie met Indeed. Indeed kan dergelijke gegevens ook verwijderen, zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Als u gegevens van uw creditcard of andere betaalkaart en gerelateerde gegevens aan ons verstrekt om een betaling over te maken, gebruikt Indeed dergelijke gegevens uitsluitend met het doel de betaling te verwerken. Indeed kan uw gegevens ook met andere gegevens samenvoegen voor de doeleinden die hierboven uiteen zijn gezet.

3. Contactgegevens en cv-informatie.

Wanneer u Indeed contactgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) en demografische gegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Indeed deze gegevens mag gebruiken zoals hierin uiteengezet. U gaat ermee akkoord dat Indeed, als onderdeel van de dienstverlening aan u, met u mag communiceren, of een gesprek met u mag beginnen namens derden, via uw Indeed-account of via andere middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, inclusief door gebruik te maken van contactgegevens die u aan Indeed verstrekt of die Indeed op andere wijze kan verkrijgen via externe bronnen. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kunnen Indeed of de door Indeed aangewezen externe partners uw contactgegevens ook gebruiken om (i) u vacatures te sturen; (ii) een account aan te maken en (iii) u informatie over Indeed toe te sturen, met inbegrip van promotiemateriaal. Indeed kan demografische- en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Site af te stemmen, om inhoud te tonen waarvan Indeed denkt dat deze interessant kan zijn voor u en om inhoud weer te geven volgens uw voorkeuren. Uw gegevens, inclusief uw Persoonsgegevens, worden op de Site geplaatst wanneer u een cv uploadt of bewerkt. Voor zover u een cv uploadt of bewerkt, en onderworpen aan uw Privacyinstellingen, stelt u het cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die u in uw cv zet, beschikbaar aan derden die in u als werknemer geïnteresseerd kunnen zijn (en die uw cv en Persoonsgegevens kunnen doorsturen naar andere derden), aan zoekmachines of aan het grote publiek door uw Persoonsgegevens op internet te plaatsen. U erkent dat Indeed mag bepalen of de woorden van uw cv of het cv van iemand anders overeenkomen met de woorden van bepaalde functiebeschrijvingen, en vice versa, om de Site of een ander product of dienst van Indeed te verbeteren (inclusief door potentieel relevante functiebeschrijvingen en cv’s weer te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan werkzoekenden en werkgevers). Indien u een openbaar cv plaatst, kan dit worden doorzocht, en weergegeven, door zoekmachines wanneer iemand naar uw naam zoekt. Dit betekent dat derden de Persoonsgegevens in uw cv kunnen bekijken en u kunt ongevraagd contact krijgen met partijen die gelieerd zijn aan Indeed en over wie Indeed geen verantwoordelijkheid heeft. Indien u niet wilt dat uw Persoonsgegevens op de Site worden geplaatst, moet u deze niet uploaden. U kunt u doorlopend afmelden voor deze functie door uw Privacyinstellingen te bewerken; Indeed garandeert echter niet hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken, die uw cv-informatie kunnen blijven bevatten. Indeed behoudt zich het recht voor om derden een vergoeding in rekening te brengen voor de toegang tot uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van de diensten van Indeed. Op uw aanwijzen kan Indeed ook uw cv aan derden sturen als u ervoor kiest om te solliciteren voor een baan.

4. Aanvullend gebruik en openbaar maken van niet-persoonlijke gegevens.

Naast het andere gebruik en de openbaarmaking van gegevens die uiteen zijn gezet in dit Privacybeleid, en onverminderd andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, kunnen wij alle gegevens, voor elk doel, gebruiken en openbaar maken, die u niet identificeren als een specifiek individu (“Niet-persoonlijke gegevens”), behalve waar we verplicht zijn om anders te doen volgens de van toepassing zijnde wetgeving. Dergelijke Niet-persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld, zonder beperking het volgende omvatten: MAC-adressen en andere apparaat-id’s; IP-adressen; pixel-tags en vergelijkbare technologieën; fysieke locatiegegevens en demografische gegevens, waaronder geslacht, geboortedatums, postcodes, enz. Niet-persoonlijke gegevens kunnen ook Persoonsgegevens omvatten die zijn samengevoegd of geanonimiseerd. Als we Niet-persoonlijke gegevens combineren met Persoonsgegevens (zoals uw postcode combineren met uw naam), gebruiken we dergelijke gecombineerde gegevens en maken deze uitsluitend openbaar voor de doeleinden die zijn beschreven in Secties 2, 3 en 8 van dit Privacybeleid terwijl ze dusdanig zijn gecombineerd. Indien we verplicht zijn om Niet-persoonlijke gegevens als Persoonsgegevens te behandelen volgens de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen we deze gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.

5. Beveiliging.

Indeed tracht redelijke beveiligingsmaatregelen te gebruiken om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens onder de controle van Indeed. Geen enkele overdrachtsmethode via internet of elektronisch is echter 100% veilig. Daarnaast houdt u er rekening mee dat e-mails, berichten die via uw webbrowser worden verzonden en andere vergelijkbare middelen van communicatie met andere gebruikers niet zijn gecodeerd. Wij bevelen u sterk aan om geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens via deze middelen te communiceren. Hoewel we streven naar het beschermen van uw gegevens, kunnen we daarom de veiligheid ervan niet garanderen. Houd er ook rekening mee dat we cloud service-providers gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden volgens de standaardvoorwaarden die niet onderhandelbaar zijn; deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek op de hoogte gesteld dat zij beveiligingsmaatregelen toepassen die zij passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover volledig toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

6. Cookies.

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies door Indeed.

7. Derden.

De Site kan links naar andere websites beschikbaar maken. Wanneer u op dergelijke links klikt, kunt u onze Site verlaten. De Site kan ook Bedrijfspagina’s beschikbaar maken die door externe Werkgevers worden verstrekt. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIK OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE PRIVACYPRAKTIJKEN VAN DERDEN, INCLUSIEF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE SERVICEPROVIDERS, WERKGEVERS (INCLUSIEF EEN WERKGEVER DIE EEN BEDRIJFSPAGINA LEVERT), EEN EXTERN SOCIAL MEDIA-PLATFORM, DERDEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN BESCHIKBAAR STELLEN WAARVOOR DE SITE BESCHIKBAAR IS EN DERDEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR DE SITE EEN LINK BEVAT. Wij moedigen u aan om de privacyverklaringen van dergelijke derden te lezen.

8. Overnames en andere reorganisaties.

Gegevens die zijn verzameld volgens dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kunnen openbaar worden gemaakt aan één of meer derden in verband met een wijziging van eigendom of controle in het bedrijf van Indeed (hetzij door fusie, verkoop of anderszins), of een andere reorganisatie of joint venture, of opdracht, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure) en dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt door dergelijke derden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

9. EER-gegevens.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, raadpleegt u de sectie ‘EER-gegevens’ in de onderstaande Algemene Voorwaarden.

10. Toegang tot persoonsgegevens voor inwoners van de EU.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben recht op toegang tot hun gegevens. Indien u toegang tot dergelijke gegevens wilt, stuurt u een aangetekende brief naar het bovenstaande adres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (voor doeleinden van identiteitscontrole) en de gegevens zullen aan u worden verstrekt. Er kan een vergoeding worden verlangd voor een dergelijk verzoek (welke niet hoger zal zijn dan is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving). Inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland hebben ook recht, indien hun persoonsgegevens onjuist zijn, om dergelijke onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. U kunt uw cv gratis bewerken (bij een onjuistheid of anderszins) door de procedures te volgen die zijn uiteengezet op de Site. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ook Indeed vragen om de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren door een aangetekende brief te sturen, met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (voor doeleinden van identiteitscontrole), naar het bovenstaande adres met de precieze aard van de gevraagde actie.

11. Do Not Track-verzoek.

Wij reageren niet op het “Do Not Track” (DNT)-signaal van de browser indien dit is ingeschakeld door de gebruiker in zijn webbrowser. Als wij cookies plaatsen of lezen op websites die niet van Indeed zijn en die onze vacature- en weergavefuncties hebben geïntegreerd, doen wij dit om bijvoorbeeld een persoonlijke vacature-ervaring te bieden aan gebruikers op dergelijke websites. Wij delen geen gegevens over uw gebruik van Indeed met dergelijke derden. Wanneer derden, die we hebben geïntegreerd in websites van Indeed (zoals beschreven in het Indeed Cookiebeleid), hun eigen externe cookies plaatsen of lezen, kunnen ze wel of niet op het DNT-signaal reageren.

12. Afmelden.

Indien u in de toekomst van ons geen promotiemateriaal op grond van uw Persoonsgegevens meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke aan marketing gerelateerde berichten door een e-mail te sturen naar opt-out @ indeed.com (verwijder de spaties wanneer u een e-mail stuurt). Houd er rekening mee dat wij u nog steeds andere berichten kunnen sturen, zoals administratieve berichten. Wij proberen om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.